M.V.O.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Boer B.V. vindt het belangrijk dat er naast een efficiënte bedrijfsvoering aandacht is voor het milieu en onze leefomgeving.

 

Onze doelstelling is streven naar een duurzame bedrijfsvoering. Door met elkaar bewust aandacht te geven aan de zaken waarop we invloed kunnen hebben, willen we de wereld waarin we leven op een verantwoorde wijze doorgeven aan volgende generaties.

 

Om op een juiste wijze om te gaan met onze doelstelling nemen we sinds 2013 deel aan de CO₂-prestatieladder trede 3 conform handboek 3.1 van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, afgekort SKAO. En laten we onze inspanningen jaarlijks opnieuw keuren.

 

Wij zijn ons ervan bewust dat ons wagenpark en alle zaken wat voor onze bedrijfsvoering noodzakelijk is een behoorlijke CO₂-uitstoot met zich meebrengt.

 

CO₂ besparen doen we samen en het is dan ook van belang dat ook iedere medewerker zijn/haar eigen bijdrage hieraan levert. Niet alleen in gedrag maar ook ideeën en/of suggesties om CO₂ te reduceren zijn dan ook meer dan welkom, deze zijn welkom op mvo@boerbv.com